Du lịch Hải Phòng

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch quốc tế Đông Á tại Hải Phòng

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch quốc tế Đông Á tại Hải Phòng

Tel: Điện thoại/ Fax: 0313 870238, 3608522

Email:

Website: dulichhaiphong.vn

Loại hình cung cấp: Chuyên tour nội địa, Dịch vụ vận chuyển, Dịch vụ hướng dẫn,

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)