Du lịch Hải Phòng
  • Northern Vietnam
1 2 3 4

Khách sạn Hải QuânKhách sạn Hải Quân

Khách sạn Hải Quân

Phone: (031)3842856

Fax: (031)3842278

Email:info@haiphongtourism.gov.vn

Website:http://www.dulichhaiphong.gov.vn

  • Địa chỉ: 27C Phố Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

    Điện thoại: (031)3842856

    Fax: (031)3842278

Gửi yêu cầu đến Khách sạn Hải Quân

Bạn đã có tài khoản tại www.dulichhaiphong.gov.vn? Hãy hoặc để có thể gửi yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)