Du lịch Hải Phòng

Thăm làng nghề xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)