Du lịch Hải Phòng

Cảm nhận Hồn Việt trong những giá trị văn hóa lịch sử tại Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)