Du lịch Hải Phòng

Thăm làng nghề cây cảnh xã Chiến Thắng, huyện An Lão

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)