Du lịch Hải Phòng

Đến thăm Đền Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)