Du lịch Hải Phòng

Đình Kiền Bái, Thủy Nguyên - Kiển trúc cổ nơi tâm linh

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)