Du lịch Hải Phòng

Thăm đình Hàng Kênh - thưởng thức nghệ thuật ca Trù

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)