Du lịch Hải Phòng

Cat Ba Archipelago Exploration- 3 days

18 Minh Khai Street, Hong Bang District, Hai Phong City

Day 1: Hai Phong- Cat ba Island- Kayak- Floating village

Day 2: Cat Ba Island – Biking- National park trek- Beach

Day 3: Cat Ba- Ha Long bay Cruise- Haiphong City

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)