Du lịch Hải Phòng

Cat ba Mountain Climbing tour – 2 days

18 Minh Khai Street, Hong Bang District, Hai Phong City

Day 1: Haiphong- Catba Island- Rock Climbing

Day 2: Rock climbing- Haiphong

Offered by www.slopony.com

 

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)