Du lịch Hải Phòng

Lịch tàu hỏa Hải Phòng - Hà Nội, Hà Nội - Hải Phòng

Số 75 Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

ể từ ngày 6 tháng 7 năm 2013 chúng tôi xin thông báo về việc điều chỉnh lại giờ tàu trên trang thông tin theo nội dung như sau :

Bảng giờ tàu hỏa Hải Phòng - Hà Nội

Mác tàu
Giờ chạy hàng ngày tại Ga Hải Phòng
Giờ đến Ga 
Ga đỗ nhận hành khách, hành lý
LP2 (Nhanh)
6h05
Long Biên 8h40
- Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên
- Nhận xe máy đi Gia Lâm
LP6 (Nhanh)
8h55
Long Biên 11h17 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết được vào ga HN)
-Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên
- Nhận xe máy đi Gia Lâm.( Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận về Hà Nội)
LP8 (Nhanh)
14h35
Long Biên 17h13 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết được vào ga HN)
- Thượng Lý,Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên
- Nhận xe máy đi Gia Lâm ( Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận về Hà Nội )
HP2 (Nhanh)
18h40
Hà Nội 21h05
- Thượng Lý,Hải Dương, Gia Lâm, Hà Nội
- Nhận xe máy đi Hà Nội
 
 

Bảng giờ tàu hỏa Hà Nội - Hải Phòng

Mác tàu
Ga xuất phát và giờ chạy hàng ngày
Giờ đến  Ga Hải Phòng
Ga đỗ nhận hành khách, hành lý
HP1(Nhanh)
Hà Nội 6h00
8h15
- Gia Lâm, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng.
- Nhận xe máy từ HN về Hải Phòng
LP3(Nhanh)
Long Biên 9h20
12h00
- Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái,THượng Lý, Hải Phòng.
- Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng
LP5(Nhanh)
Long Biên 15h35 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 15h25)
18h00
- Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng lý,Hải Phòng
- Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng.( Thứ 7, CN, Lễ, Tết còn nhận tại Hà Nội )
LP7(Nhanh)
Long Biên 18h10
(Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 18h00)
20h35
- Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý,Hải Phòng
- Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng ( Thứ 7, CN, Lễ, Tết còn nhận tại Hà Nội )
 

  Điện thoại cung cấp thông tin về công tác phục vụ  hành khách của Ga Hải Phòng 0313.921333, 0313.920026

Theo: Ga Hải Phòng
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)