Du lịch Hải Phòng
Di tích lịch sử

Di tích lịch sử ở Quận Dương Kinh


Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)