Du lịch Hải Phòng

Danh sách các cơ sở lưu trú ( khách sạn ) của Cát Bà

Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng

Khách sạn Trang Anh

Address: Số 175, Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.688468

 

 

Khách sạn Hoàng Vũ

Address: Tổ 18, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888162

 

Khách sạn Hương Se

Address: Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887381

 

Khách sạn & Nhà hàng Thái Bảo

Address: Tổ 18, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0318.88880

 

 

Khách sạn Trà My

Address: Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888650

 

 

Khách sạn Khánh Huyền

Address: Số 204, Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888405

 

 

Khách sạn & Nhà hàng nổi Thành Công

Address: Tổ 19, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.232540

 

 

Khách sạn Sông Biển

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888671

 

 

Khách sạn Quang Minh

Address: Số 307, Tổ 20, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888229

 

Khách sạn Thái Long

Address: Số 285, Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887713

 

 

Khách sạn Giếng Ngọc

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888286

 

 

Catba Harbour Inn

Address: Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888324

 

 

Khách sạn Hương Cảng

Address: Số 202, Đường 1/4, Khu trung tâm du lịch, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888399

 

 

Khách sạn Lan Hoàng Điệp

Address: Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887760

 

 

Khách sạn Mặt Trời Và Biển

Address: 26-28, Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888315

 

 

Khách sạn Thăng Long

Address: Tổ 20, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888790

 

 

Whisper Nature (Bungalow&Resort)

Address: Làng Việt Hải, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.2657678

 

 

Bay view Hotel

Address: Số 246, Tổ 20, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.688241

 

 

Khách sạn Trường Giang

Address: Số 301 Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887181

 

 

Khách sạn Anh Thuận

Address: Khu trung tâm du lịch, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888674

 

 

Khách sạn &Nhà hàng Mỹ Ngọc

Address: Số 212 Khu cảng mới, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888199

 

 

Khách sạn Hoa Phượng

Address: Đường 1/4, Cát Bà, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887735

 

 

Khách sạn Thảo Minh

Address: Khu Trung Tâm Du Lịch, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888408

 

 

Khách sạn& Nhà Hàng Trúc Lâm

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.277027

 

Khách sạn Hoàng Hôn

Address: Tổ 18, Khu 4, Cảng Cá, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888370

 

 

Khách sạn Hướng Dương

Address: Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888429

 

 

Khách sạn Holiday View

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887200

 

 

Khách sạn& Nhà Hàng Hà Vy

Address: Tổ 20, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.688643

 

 

Khách sạn Quang Minh

Address: Số 307, Tổ 20, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888229

 

 

Khách sạn Phú Gia

Address: Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888192

 

 

Khách sạn Thanh Tùng

Address: Số 198, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888364

 

 

Khách sạn Anh Thu

Address: Số 193, Đường ¼, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.918868

 

 

Khách sạn Các hoàng Tử

Address: Khu Du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888899

 

 

Khách sạn Điện Lực Cát Bà

Address: Số 208, Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.245245

 

 

Catba Paradise Hotel

Address: Số Nhà 238, Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888568

 

 

Khách sạn Trung Hoa

Address: Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888426

 

 

Khách sạn Phong Lan

Address: Cảng Cá, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888605

 

 

Khách sạn An Tâm

Address: Số 173-174 Khu Trung Tâm du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888214

 

 

Khách sạn Thu Hà

Address: Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888343

 

 

Khách sạn Nhật Anh

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888394

 

 

Khách sạn Thái Dương

Address: Số 203, Tổ 11, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888376

 

 

Khách sạn Nam Phương Cát Bà

Address: Cảng Cá, Tổ 18, Khu 4,Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.688496

Liên hệ quảng cáo

300 x 120

Liên hệ quảng cáo

350 x 250
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)