Du lịch Hải Phòng

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng

Địa chỉ:

Phone:

Fax:

Email:

Website:http://www.bachdangco.com/portal/home/

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)