Du lịch Hải Phòng

Chương trình chi tiết các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ I - Hải Phòng 2012

Cập nhật: 21/05/2012

 UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ

LẦN THỨ I - HẢI PHÒNG 2012 

Số: 2737/CTr-BTC

 CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2012 

                         

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

Tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ I - Hải Phòng 2012 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2386/KH-UBND ngày 02/5/2012 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ I - Hải Phòng 2012, Ban Tổ chức Lễ hội xây dựng Chương trình hoạt động chủ yếu trước và trong dịp Lễ hội như sau:

+ Thi gian chính của Lễ hội: 02 ngày, ngày 09/6 và ngày 10/6/2012.

+ Địa điểm: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

S 

TT 

Hoạt động 

Thời gian 

Địa đim 

Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối hợp 

Ghi chú 

* Các hoạt động din ra trước Lễ hội:

Từ ngày 21/5/2012

1

Tổ chức họp báo.

8h00-10h00

Trung tâm Hội nghị thành phố

Sở Thông tin và Truyển thông

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị, báo cáo UBND thành phổ và cơ quan thường trực Lễ hội (Sở VHTTDL) trước ngày 16/5/2012.

2

Phát động cuộc thi viết thơ, văn về Hoa Phượng trong học sinh, sinh viên.

Từ ngày

21/5/2012

Do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động bố trí và chuẩn bị

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị

Hoàn thành các công việc chuẩn bị, báo cáo UBND thành phố và cơ quan thường trực Lễ hội (Sở VHTTDL) trước ngàv 16/5/2012.

3

Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Lễ hội.

Từ ngày 21/5/2012

Trên các phương tiện thông tin đại chúng

Báo Hải Phòng.

Báo An ninh Hải Phòng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Xây dựng kế hoạch báo cáo UBND thành phổ và cơ quan thường trực Lễ hội (Sở VHTTDL) trước ngày 16/5/2012.

4

Tổ chức phát động các cuộc thi: ảnh, tranh đẹp về Hoa Phượng, sáng tác ca khúc, truyện ngắn, ký về Hoa Phượng và về thành phố Hải Phòng.

Từ ngày 21/5 đến ngày 30/5/2012

Do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thụât thành phố chủ động bố trí và chuẩn bị

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thụầt thành phố

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị, báo cáo UBND thành phố và cơ quan thường trực Lễ hội (Sở VHTTDL) trước ngày 16/5/2012.

Từ ngày: 25/5/2012

5

Xây dựng một số panô tấm lớn tuyên truyền về Lễ hội.

Từ ngày 25/5/2012

Khu vực trung tâm thành phố, các cửa ô thành phố và 2 khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị và báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/5/2012.

6

Xây dựng phóng sự và tổ chức tuyên truyền về hoạt động Lễ hội và hình ảnh Hoa Phượng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trước bản tin thời sự buổi tối hàng ngày.

Từ ngày 25/5/2012 đến dịp diễn ra Lễ hội

Trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hài Phòng

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị, báo cáo UBND thành phố và cơ quan thường trực Lễ hội (Sở VHTTDL) trước ngày 20/5/2012.

7

Tổ chức tuyên truyền về Lễ hội Hoa Phượng; phát các bài hát về thành phố và Hoa Phượng trên hệ thống phát thanh và truyền thanh cơ sở. Hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, hộ dân trang trí tại trụ sở, trước cửa nhà cờ hoa, khẩu hiệu, biểu tượng Hoa Phượng tuyên truyền trước, trong và sau các ngày diễn ra Lễ hội.

Từ ngày 25/5/2012 đến dịp diễn ra Lễ hội

Trên hệ thống phát thanh và truyền thanh cơ sở; các cơ quan, đơn vị, hộ dân, khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Xây dựng kế hoạch báo cáo UBND thành phố và cơ quan thường trực Lễ hội (Sở VHTTDL) truớc ngày 20/5/2012.

Từ ngày 30/5/2012

8

Tổ chức các hoạt động tuyền truyền cổ động trực quan: Panô, khẩu hiệu, dây cờ tuyên truyền về Lễ hội. Phát động cuộc thi tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng (từ ngày 05/6 đến ngày 15/6/2012).

Từ ngày 30/5/2012

Trên địa bàn toàn thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Thông tin cổ động).

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị và báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/5/2012.

9

Tổ chức chương trình giảm giá cho những du khách tên là “Phượng” và người thân đi du lịch tại Hải Phòng.

Từ 30/5/2012

Do Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, Đồ Sơn, Cát Bà chủ động bố trí và chuẩn bị

Hiệp hội Du lịch Hài Phòng, Đồ Sơn, Cát Bà

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Xây dựng kế hoạch báo cáo UBND thành phố và cơ quan thường trực Lễ hội (Sở VHTTDL) trước ngày 20/5/2012.

10

Hoàn thành công tác vệ sinh, môi trường tại khu vực trung tâm thành phố và trên địa bàn toàn thành phố.

Hoàn thành trước ngày 07/06/2012

Trên địa bàn toàn thành phố.

-   Sở xây dựng.

-   Ủy ban nhân dân các quận

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

 

Ngày 08/06/2012

11

Tổ chức chương trình ca nhạc có chủ đề về thành phố và Hoa Phượng hưởng ứng Lễ hội

20 giờ 00’

Trường Trung học phổ thông Trần Phú

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (Đoàn Ca múa).

Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Trung học phổ thông Trần Phú, đơn vi liên quan

 

12

Tổ chức các hoạt động trang trí cổ động; khuyến mại, vui chơi giải trí, ẩm thực cho du khách và nhân dân thành phố.

20 giờ 00’

Tại các nhà hàng, khách sạn lớn của thành phố.

Hiệp hội Du lịch Hài Phòng, Đồ Sơn, Cát Bà vận động các đơn vị thực hiện.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra, đôn đốc

13

Tổ chức chương trình ca nhạc hưởng ứng Lễ hội

20 giờ 00’

Sân Nhà Triển lãm thành phố

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hoá thành phố).

 

 

14

Các quận, huyện đồng khởi tồ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng Lễ hội.

20 giờ 00’

Trung tâm các quận, huyện và tại 2 khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Xây dựng kế hoạch báo cáo UBND thành phố và cơ quan thường trực Lễ hội (Sở VHTTDL) trước ngày 05/6/2012.

Các hoạt động diễn ra trong Lễ hội:

Ngày 09/6/2012

15

Tồ chức biểu diễn thể dục dưỡng sinh chào mừng Lễ hội kết hợp thả chim Bồ Câu Hòa Bình.

6 giờ 00’

Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp thành phố

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp và các sở, ngành, đơn vị liên quan

 

16

Tồ chức giải bóng đá giao hữu chào mừng Lễ hội.

7 giờ 00’

Sân vận động Cảng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Trung tâm Bóng đá)

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

 

17

Tổ chức diễu hành mô tô, xe đạp kết nối các điểm du lịch hưởng ứng chủ đề Năm 2012 “Đô thị và An toàn giao thông”, bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo quê hương.

7 giờ 30’

Xuất phát từ Nhà hát thành phố đi Đồ Sơn.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị, báo cáo UBND thành phố trước ngày 05/6/2012

18

Các quận, huyện tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng.

Trong ngày 09/6/2012

Tại các quận, huyện

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

 

19

Đêm hội “Hoa Phượng Đỏ”

20 giờ 00’

Quảng trường Nhà hát thành phố và dải trung tâm thành phố

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các phần việc liên quan và tổ chức tổng duyệt vào tối 08/6/2012 tại Quảng trường Nhà hát thành phổ.

Ngày 10/6/2012

20

Tổ chức hoạt động đi bộ thể thao chào mừng Lễ hội.

6 giờ 00’

Dải Trung tâm thành phố

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (Phòng Thể dục Thể thao quần chúng, Trung tâm Văn hóa thành phố).

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

 

21

-   Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác thơ có chủ đề về Hoa Phượng.

-   Phát hành tập thơ “Đi trong chiều Phượng đỏ”

8 giờ 00’

Do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố chủ động bố trí và chuẩn bị

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị ,báo cáo UBND thành phố và cơ quan thường trực Lễ hội (Sở VHTTDL) trước ngày 05/6/2012

22

-   Tổ chức chương trình công bố gắn nhãn chuỗi các sản phẩm du lịch hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2013;

-   Kết hợp giới thiệu các tua, tuyến du lịch.

9 giờ 00’

Do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch chủ động bố trí và chuẩn bị

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (Phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên du lịch).

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị ,báo cao UBND thành phố trước ngày 05/6/2012.

23

Tổ chức Liên hoan Lân - Sư - Rồng thành phố lần thứ nhất tranh Cúp Hoa Phượng Đỏ (hoặc Cúp truyền hình Hải Phòng).

20 giờ 00’

Quảng trường Nhà hát thành phố

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch)

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị trước báo cáo UBND thành phố và ngày

05/6/2012.

24

Chung kết liên hoan Aerobic khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông toàn thành phố.

20 giờ 00’

Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên

Thành đoàn Hải Phòng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và cơ quan thường trực (Sở VHTTDL) trước ngày 05/6/2012.

25

Trưng bày, trình diễn thư pháp về chữ “Phượng”.

20 giờ 00’

Dải Trung tâm thành phố.

Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp thành phố.

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố; các sở, ngành, đơn vị liên quan

Hoàn thành các công việc chuẩn bị, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và cơ quan thường trực (Sở VHTTDL) trước ngày 05/6/2012

26

Tổ chức Chương trình nghệ thuật

20 giờ 00’

Sân Nhà triển lãm thành phố.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Đoàn Cài lương Hài Phòng).

 

 

Kết thúc Lễ hội

(Sẽ có lịch tông kêt Lê hội cụ thể)

 

Nơi nhận:

-  VP Chính phủ;

-  Bộ VHTTDL;

-  TT TU, TT HĐND TP;

-  CT, các PCT UBND TP;

-  Các Ban Thành uỷ; Các Ban HĐND TP;

-  VP Thành uỷ, VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;

-  Thành viên BTC Lễ hội Hoa Phương Đỏ:

-  Thành viên các Tiểu ban giúp việc;

-  Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;

-  UBND các quận, huyện;

-  CVP, các PCVP          

-  CV UBND TP;

-  Phòng HCTC, QTTV;

-  Nhà khách thành phố;

-  Trung tâm HN TP;

-   Trung tâm Thông tin Tin học;

-   Lưu: vp.

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 (ĐÃ KÝ)

 

 PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Lê Khắc Nam 


Liên hệ quảng cáo

300 x 120

Liên hệ quảng cáo

350 x 250
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)